top of page

Foreldrenes side

Regler og rutiner

FAQ

FORELDRENES SIDE

Kjære foresatte og foreldre, 

Lillehammer og Gjøvik Dansesenter er en privat institusjon uten offentlig støtte. Derfor er vi avhengig av å gjøre vår administrasjon

og drift så enkel og effektiv som mulig slik at vi kan holde kostnader og priser nede.

 

Les derfor informasjonen på vår hjemmeside og vær med å bidra til å forenkle vår og deres hverdag.

 

Sykdom eller allergier:

Vennligst informer oss om hvorvidt elever har spesielle behov, sykdommer eller allergier som vi bør kjenne til slik at vi kan agere riktig. Dette kan gjøres via mail, SMS og ringe inn til oss. 

Kommunikasjon:

Vi sender ikke ut brev, men lager nyhetsbrev, sender mail og/eller sms. Pass derfor at vi til enhver tid har riktig adresse, riktig betalere, riktig epost-adresse og telefonnummer(e). Det hender at elever skader seg eller blir syke. Derfor er det viktig at vi kan nå dere.

Regler & Ordensregler:

Senteret på Gjøvik og Lillehammer omfavner mange elever, foreldre og pedagoger. Derfor er det veldig viktig å ha et sett med regler som ALLE skal og kan forholde seg til. Les de og prøv etter beste evne å følge de.

 

Dugnad:

Vi er på langt nær en dugnadsfri institusjon. Det vet vi mange setter pris på i en hektisk hverdag. Noen plikter legger vi imidlertid på foreldrene av de yngre elevene. Ved forestillinger har vi behov for gruppevakter bak scenen for å hjelpe elever t.o.m 7. klasse.

Dette er oppgaver knyttet til å holde ro og orden, orden på kostymer, hår, sminke og ikke minst skape trygghet for de aller minste.

REGLER OG RUTINER

1. Alle elever må melde seg på via vår påmeldingssiden før første oppmøte. Vi tilbyr 1 prøvetime hvis det er ledig plass på kurset. 

Kontoret må ha beskjed dagen etter prøvetime dersom eleven ikke vil fortsette – da slettes påmeldingen og plassen blir frigjort. 

For sen påmelding regnes som fravær. Det gis derfor ikke avslag på kursavgift for de første fire ukene av semesteret.

Oppmøte 2.gangen er å oppfatte som aksept av tildelt plass og faktura vil ble sendt på epost for hele semester.
Avmeldingsfrist: 15.mai og 15.desember. Til høstsemesteret må foresatte melde inn eleven på nytt til det ønskede kurs(ene). 

Eleven går automatisk videre til vårsemester, men ikke til høstsemester.

2. Semesterkontigenten /kursavgiften skal betales via nettbank og giro i henhold til faktura som blir sendt ut via e-post.
Ved for sen betaling tilkommer purre- og eventuelle utgifter knyttet til krav og inkasso.
Ved ikke betalt kursavgift vil vi måtte utestenge eleven fra dansetrening /kurs eller forestilling hos oss.
Gi oss beskjed dersom du ønsker kursavgift delt i 2 terminer innenfor semesteret, eller andre betalingsordninger.
Melder du deg av etter faktura er laget, må du betale kr.250,- i avbestillingsgebyr.  Etter at du har betalt faktura, blir det ikke refundert.

3. DanceCamp: faktura blir sendt 14 dager før kursstart med 10 dagers betalingsfrist. Påmelding er bindende.
Campdeltagere kan kun delta dersom faktura er registert betalt.

4. Ved lang tids sykdom (mer enn tre uker) refunderes semesteravgiften avregnet fra sykemeldingsdato (må vise til legeattest). Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser el. likn. refunderes ikke semesteravgift eller deler av denne.

5. Dansesenteret er en mobilfri sone og vi ber derfor alle elever legge igjen sine mobiltelefoner i sekken sin.

6. Garderobene benyttes på eget ansvar. Elevene må merke treningssko og tøy med navn. Vi anbefaler at man ikke lar spesielt dyre eller populære klær/sko ligge fremme. Bagger kan tas med inn i salen. 

7. Foreldre venter på sine barn i vårt resepsjonsområde/venterom. Dersom en elev har med en gjest skal dette klareres med pedagogen, og gjesten må oppholde seg i studio under hele klassen. Gjester skal ikke være med inn i skiftegarderoben.

8. Elever har ikke lov til å bruke koreografi eller øvelser de lærer i timen av sin pedagog til fremvisninger i egen regi, skolesammenheng ol. uten at det er klarert med pedagogen og dansesenteret før bruk.

9. Dansesenteret har forsikring for skader i forbindelse med undervisning i våre lokaler. Vi er ikke erstatningsansvarlig for tap av eiendeler.

10. Lillehammer og Gjøvik Dansesenter står fritt til å bruke bilder tatt fra våre forestillinger, kurs og workshops i informasjons, reklame- og pressemateriale inkl. våre nettsider, Facebook og Instagram. 

11. Dansesenteret kan avlyse kurs med for få påmeldte elever. Da vil vi komme med tilsvarende gode kursalternativer andre dager/tider. DanceCamp: Ved avlysning vil full refusjon bli gitt.

10 ordensregler:

1. Det er hyggelig at du hilser på pedagogen når du kommer til time.

2. Møt presis. Kommer du for sent, vent til et passende øyeblikk å gå inn i salen.

3. Kast tyggegummien i søpla FØR du kommer inn. Mat er ikke lov i studioene. Kun vannflasker i timen.

4. Rydd etter deg i garderober eller oppholdsrom. Vi er ikke moren eller faren din!

5. Har du langt hår så knyt det opp slik at det ikke kommer i veien for ansiktet.

6. Ikke snakk eller kommenter unødig i timen. Når pedagogen retter på deg er det ikke kritikk, men korreksjon.

Ta det til deg og prøv igjen – det er slik vi lærer.

7. Ikke løp eller rop i fellesområdet. Bruk stoler eller oppholdsrom til venting.

8. Sett sko i skohyllene. Sand og jord ødelegger gulvene.

9. Unngå banning. Det er kanskje ikke forbudt, men det er heller ikke særlig hyggelig.

10. Vær høflige og gode rollemodeller for hverandre.

 • Er det plass?
  Som regel er det plass, men vi har som policy å ikke ha for mange på partiene for de minste. Det er viktig for oss at barna synes og føler seg trygge. Vi kan sette barn på venteliste og gi beskjed om det blir ledig plass eller om vi oppretter et ekstra kurs. Det er daglig leder som tildeler og informerer om ledige plasser og administrerer ventelister. Kontakt daglig leder på mail post@danz.no
 • Når kan jeg begynne?
  Som påmeldt elev kan du begynne når plassen er blitt tildelt og bekreftet fra oss. Foresatte skal selv melde sitt barn på kurs via vår påmeldingsside på www.danz.no. Du skal da ha satt deg inn i våre regler og ha anbefalt sko- og treningstøy med på første trening. Det er ikke anledning til å dukke opp uanmeldt for en prøvetime. Førstegangsregistrerte elever må gi beskjed umiddelbart etter prøvetime om de IKKE fortsetter. Faktura blir sendt etter andre oppmøte dersom vi ikke mottar slik informasjon.
 • Hva betaler vi for?
  Vi vet at det koster å ha barn og ungdom på fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig for oss å fortelle hva som ligger i kurs- og semesteravgiften og hva som kommer i tillegg. Det er også viktig for oss å presisere at Lillehammer og Gjøvik Dansesenter ikke mottar noen form for offentlig driftsstøtte. I den offentlige kulturskolen får hver enkelt elev et tilskudd fra stat og kommune. I Lillehammer utgjør denne støtten 6 millioner kroner årlig, eller kr. 10.000.- pr. elev. Dette betaler du for i semesteravgiften: Ditt barn blir undervist 14 eller 18 undervisnings uker pr. semester (høst og vår). Kursene har et innhold, en faglig utvikling og en individuell fremgang. De blir undervist av dedikerte og profesjonelle pedagoger som i all hovedsak har 3 års høyskoleutdannelse i dans, pilates, idrettsfag, kropssøving og pedagogikk. De skal gi hvert enkelt barn dansetrening tilpasset nivå, ferdighet og fysisk forutsetning. Vi har en policy for de minste at de skal synes og at de skal ha plass til å bevege seg. Vi begrenser derfor antall plasser for å fylle disse intensjonene. Hver enkelt elev kan få en en skriftlig tilbakemelding fra pedagogen mot slutten av hvert semester, dersom de eller de foresatte ønsker dette. Vi er også tilgjengelige for samtaler på dagtid om noen ønsker det. Våre lokaler er spesielt tilrettelagt for dans med topp utstyr og tilpasset gulv for å unngå skader og slitasje for både ansatte og elever. Lokalene ligger midt i sentrum, nær offentlig transport og handel. Vi har en høy standard også sammenliknet med skoler eller sentere i de større byene. Senteret har hyggelige resepsjonsområder med sitteplasser til foreldre og elever som venter. Lokalene har trådløst internett (kun Lhmr) for de som ønsker å bruke PC eller Mac. Vi har kontortid og er tilgjengelig på telefon og mail. Kontortid er på dagtid fra 09:00-15:00. Vi kan også nås på kveldstid dersom det er påkrevd og man ikke kan vente til dagen etter. Årlig sender vi de ansatte på kurs for å hente inspirasjon til både seg selv og elevene. Det er viktig å være oppdaterte for elevene følger godt med på hva som rører seg i danseverdenen. Samlet bruker vi store ressurser på å gi elevene et solid og godt tilbud som skal gi de styrke, selvfølelse og ekte danseglede.
 • Hvordan og når betaler vi?
  Våre rutiner vedrørende påmelding, betaling og utmelding er som følger: Påmelding skal skje via vår nettside. Ved skriftlig tilbakemelding og godkjenning kan eleven starte. Ved andre gangs oppmøte regnes eleven som påmeldt og fullt gebyr vil bli krevd da andre kan ha fått beskjed om at det ikke er plass. Alle mottar en giro på e-post med et beløp som reflekterer antall kurs og satser. Fakturaen har et KID nummer som må oppgis. Fakturaen må betales innen fristen. Ubetalte fakturaer blir sendt direkte til inkasso med 10 dagers betalingsfrist. Dette er i henhold til inkassoloven. Det er vårt regnskapsbyrå som står for fakturabehandlinger. Dersom fakturaer forblir ubetalt også etter inkasso vil eleven bli vist bort fra undervisningen og/eller forestillinger. Elever er å betrakte som innmeldt helt til de skriftlig blir meldt ut av skolen. Plassoppsigelse skal sendes skriftlig til post@danz.no og skal være oss i hende innen 15.desember for vårsemester og 15.juni for høstsemester. Dersom utmelding ikke er mottatt og eleven har sluttet, vil faktura for påfølgende semester bli sendt.
 • På- og avmelding
  Eleven må meldes både inn og ut av senterets undervisning og kurs. Vi følger her samme praksis som for offentlige kulturskoler. Dette er viktig fordi det kan være barn som står på ventelister og ikke får plass som følge av “fulle” kurs. Når en elev er innmeldt er man registrert som elev helt til man blir utmeldt. Utmelding skal skje skriftlig til post@danz.no innen 15. desember for høstsemester og innen 15.juni for vårsemester. Når eleven blir meldt inn via vårt innmeldingsregister mottar vi også data knyttet til foresatte, de som skal betale, adresser og telefonnumrene. Dette er viktige opplysninger som vi benytter til å sende informasjon og brev og dersom det skulle oppstå en situasjon som krever at pårørende blir informert. Det vil også være mulig å informere oss om eventuelle hensyn vi bør ta vis a vis enkelte elever. Dette kan være eventuelle atferdsvansker eller sykdommer. Dette er informasjon som også kan gis muntlig. Ansatte hos LGD har taushetsplikt.
 • Forestillinger & billetter
  Alle elevene er med på en eller flere forestillinger to ganger i året. Dette er en viktig avslutning på semesteret og noe både foreldre, pedagoger og elever ser frem til. Vi ser der også som en naturlig forlenging av den tekniske treningen de får på kurset i og med at dans er en scenisk uttrykksform. Billettprisene skal dekke leie av lokaler til både planlegging, prøver og forestilling. Innkjøp av materiell og stoff til kostymer og scenografi. Innleie av ekstra utstyr til scene, lyd og lys. Innleie profesjonelle teknikere og designere som skal lage lys, lyd og scenografi. Det skal betales ekstra timelønn, reise og oppholdsutgifter til ansatte og gjestekoreografer. Det skal lages program og informeres.
 • Prispolitikk
  På hovedsiden finner man en egen knapp for "priser"- her ligger det en oversikt over prisene og rabatter. Prisene reflekterer det faktum at vi ikke er en offentlig institusjon eller mottar offentlige eller andre subsidier. Den offentlige kulturskolen i Lillehammer mottar årlig kr. 10.000 pr. elev i subsidier til sammenlikning. Vi setter våre priser så lavt som overhode mulig slik at flest mulig kan ta del i vårt tilbud. Dans er, sammenliknet med andre aktiviteter, en billig og lite utstyrskrevende aktivitet. Men den krever plass, profesjonelle instruktører og kvalitet i alle ledd.
 • Utstyr
  Utstyr for dans er relativt rimelig. Sko: Det viktigste er godt og riktig skotøy. Vi anbefaler ballett sko for elever som har barnedans og klassisk ballett. Jazzballett sko med delt såle for jazzballettelever og innesko med lyse såler for hip hop. Alle sko skal være rene (de skal ikke brukes ute) og ikke lage sorte striper eller merker på gulv. Våre gulv er kostbare og skal behandles deretter. Spør gjerne pedagoger om råd. Tøy: Vi anbefaler ballettklær med lyse farger for småbarngrupper, sorte jazztights med topp for jazzballettelever og ellers behagelig treningstøy for moderne og hip hop. For ballettelever fra 6 klasse og eldre skal det benyttes ballettdrakt og strømpebukse. Det er ellers hverken kleskode eller moter man behøver å forholde seg til. Vår faste samarbeidspartner for klær, sko og utstyr er Lisbets Dancewear. Nettsiden til butikken: www.dancewear.no.
 • Forsikring
  Lillehammer og Gjøvik Dansesenter har forsikring knyttet til undervisningstimene i egne lokaler. Tap eller skader som følge av uaktsomhet dekkes ikke av vår forsikring. Pass derfor på verdigjenstander og på hverandre.
bottom of page