top of page

Foreldrenes side

Regler og rutiner

FAQ

FORELDRENES SIDE

Kjære foresatte og foreldre, 

Lillehammer og Gjøvik Dansesenter er en privat institusjon uten offentlig støtte. Derfor er vi avhengig av å gjøre vår administrasjon

og drift så enkel og effektiv som mulig slik at vi kan holde kostnader og priser nede.

 

Les derfor informasjonen på vår hjemmeside og vær med å bidra til å forenkle vår og deres hverdag.

 

Sykdom eller allergier:

Vennligst informer oss om hvorvidt elever har spesielle behov, sykdommer eller allergier som vi bør kjenne til slik at vi kan agere riktig. Dette kan gjøres via mail, SMS og ringe inn til oss. 

Kommunikasjon:

Vi sender ikke ut brev, men lager nyhetsbrev, sender mail og/eller sms. Pass derfor at vi til enhver tid har riktig adresse, riktig betalere, riktig epost-adresse og telefonnummer(e). Det hender at elever skader seg eller blir syke. Derfor er det viktig at vi kan nå dere.

Regler & Ordensregler:

Senteret på Gjøvik og Lillehammer omfavner mange elever, foreldre og pedagoger. Derfor er det veldig viktig å ha et sett med regler som ALLE skal og kan forholde seg til. Les de og prøv etter beste evne å følge de.

 

Dugnad:

Vi er på langt nær en dugnadsfri institusjon. Det vet vi mange setter pris på i en hektisk hverdag. Noen plikter legger vi imidlertid på foreldrene av de yngre elevene. Ved forestillinger har vi behov for gruppevakter bak scenen for å hjelpe elever t.o.m 7. klasse.

Dette er oppgaver knyttet til å holde ro og orden, orden på kostymer, hår, sminke og ikke minst skape trygghet for de aller minste.

REGLER OG RUTINER

1. Alle elever må melde seg på via vår påmeldingssiden før første oppmøte. Vi tilbyr 1 prøvetime hvis det er ledig plass på kurset. 

Kontoret må ha beskjed dagen etter prøvetime dersom eleven ikke vil fortsette – da slettes påmeldingen og plassen blir frigjort. 

For sen påmelding regnes som fravær. Det gis derfor ikke avslag på kursavgift for de første fire ukene av semesteret.

Oppmøte 2.gangen er å oppfatte som aksept av tildelt plass og faktura vil ble sendt på epost for hele semester.
Avmeldingsfrist: 15.mai og 15.desember. Til høstsemesteret må foresatte melde inn eleven på nytt til det ønskede kurs(ene). 

Eleven går automatisk videre til vårsemester, men ikke til høstsemester.

2. Semesterkontigenten /kursavgiften skal betales via nettbank og giro i henhold til faktura som blir sendt ut via e-post.
Ved for sen betaling tilkommer purre- og eventuelle utgifter knyttet til krav og inkasso.
Ved ikke betalt kursavgift vil vi måtte utestenge eleven fra dansetrening /kurs eller forestilling hos oss.
Gi oss beskjed dersom du ønsker kursavgift delt i 2 terminer innenfor semesteret, eller andre betalingsordninger.
Melder du deg av etter faktura er laget, må du betale kr.250,- i avbestillingsgebyr.  Etter at du har betalt faktura, blir det ikke refundert.

3. DanceCamp: faktura blir sendt 14 dager før kursstart med 10 dagers betalingsfrist. Påmelding er bindende.
Campdeltagere kan kun delta dersom faktura er registert betalt.

4. Ved lang tids sykdom (mer enn tre uker) refunderes semesteravgiften avregnet fra sykemeldingsdato (må vise til legeattest). Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser el. likn. refunderes ikke semesteravgift eller deler av denne.

5. Dansesenteret er en mobilfri sone og vi ber derfor alle elever legge igjen sine mobiltelefoner i sekken sin.

6. Garderobene benyttes på eget ansvar. Elevene må merke treningssko og tøy med navn. Vi anbefaler at man ikke lar spesielt dyre eller populære klær/sko ligge fremme. Bagger kan tas med inn i salen. 

7. Foreldre venter på sine barn i vårt resepsjonsområde/venterom. Dersom en elev har med en gjest skal dette klareres med pedagogen, og gjesten må oppholde seg i studio under hele klassen. Gjester skal ikke være med inn i skiftegarderoben.

8. Elever har ikke lov til å bruke koreografi eller øvelser de lærer i timen av sin pedagog til fremvisninger i egen regi, skolesammenheng ol. uten at det er klarert med pedagogen og dansesenteret før bruk.

9. Dansesenteret har forsikring for skader i forbindelse med undervisning i våre lokaler. Vi er ikke erstatningsansvarlig for tap av eiendeler.

10. Lillehammer og Gjøvik Dansesenter står fritt til å bruke bilder tatt fra våre forestillinger, kurs og workshops i informasjons, reklame- og pressemateriale inkl. våre nettsider, Facebook og Instagram. 

11. Dansesenteret kan avlyse kurs med for få påmeldte elever. Da vil vi komme med tilsvarende gode kursalternativer andre dager/tider. DanceCamp: Ved avlysning vil full refusjon bli gitt.

10 ordensregler:

1. Det er hyggelig at du hilser på pedagogen når du kommer til time.

2. Møt presis. Kommer du for sent, vent til et passende øyeblikk å gå inn i salen.

3. Kast tyggegummien i søpla FØR du kommer inn. Mat er ikke lov i studioene. Kun vannflasker i timen.

4. Rydd etter deg i garderober eller oppholdsrom. Vi er ikke moren eller faren din!

5. Har du langt hår så knyt det opp slik at det ikke kommer i veien for ansiktet.

6. Ikke snakk eller kommenter unødig i timen. Når pedagogen retter på deg er det ikke kritikk, men korreksjon.

Ta det til deg og prøv igjen – det er slik vi lærer.

7. Ikke løp eller rop i fellesområdet. Bruk stoler eller oppholdsrom til venting.

8. Sett sko i skohyllene. Sand og jord ødelegger gulvene.

9. Unngå banning. Det er kanskje ikke forbudt, men det er heller ikke særlig hyggelig.

10. Vær høflige og gode rollemodeller for hverandre.

bottom of page