Priser for høstsemesteret 2022 (14 uker) – alle kurs varer frem til elevforestillinger.

Hvis en elev vil slutte hos oss, må plassen sies opp skriftlig pr. mail til daglig leder innen 15.mai.

Dette er viktig for oss slik at vi kan danne et oversikt av hvor mange elever vi får til høsten.

Elever som ønsker å fortsette til høsten må meldes på igjen.  Timeplan vil ha noen endringer og alle elever går opp et klassetrinn, som betyr at noen elever kan får dansekurs på en annen dag enn i vår.


Faktura blir sendt på e-post etter andre undervisningstime og påmelding er bindende for resten av semesteret. Utestående regninger blir videresendt for inndriving.

OBS! Skolen mottar ingen offentlig støtte. Elev kontingent er med på å dekke administrativt arbeid, lønn og driftskostnader. Til høsten er prisene økt fra i vår p.g.a. økende kostnader knyttet til strøm og lønn.