Priser for vårsemesteret 2021 (14 uker) – alle kurs varer frem til elevforestillinger.

Plasser må sies opp skriftlig pr. mail til daglig leder innen:

15.desember for vårsemester og 15.mai for høstsemester.


Faktura blir sendt på e-post etter andre undervisningstime og påmelding er bindende for resten av semesteret. Utestående regninger blir videresendt for inndriving.

OBS! Skolen mottar ingen offentlig støtte. Elevkontingent er med på å dekke administrativt arbeid, lønn og driftskostnader.

Samarbeidspartnere
Sosiale medier
  • Instagram
  • Facebook
Ta kontakt

© 2021 by Lillehammer og Gjøvik Dansesenter