top of page
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-232
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-370
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-368
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-152
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-30
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-24
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-431
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-84
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-209
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-180
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-196
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-262
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-137
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-300
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-359
2023-12 Wallin.photo - Vinterbarn danser verden rundt-94
VÅR FILOSOFI

Vi ønsker å komme elevene våre i møte ved å stimulere og inspirere de gjennom dans, fysisk utfoldelse og sosialt felleskap.


Vårt motto:
EKTE DANSEGLEDE!

Det skal prege det vi gjør, det vi formidler og det vi vil at elevene skal kjenne på når de er hos oss. Alle har krav på å bli sett og vi legger stor vekt på å tilpasse undervisningen etter nivå og ferdigheter slik at alle skal føle mestring og glede ved å danse.

Vi legger også stor vekt på disiplin både i fohold til egen innsats, men særlig i forhold til det å måtte forholde seg til sine medelever og lærere.

Med mange mennesker under et tak når vi har våre forestillinger er dette viktige og nødvendige egenskaper. Både pedagoger og elever skal være gode rollemodeller.

Velkommen til Lillehammer Dansesenter!

bottom of page