top of page

PÅMELDINGSREGLER

Lillehammer Dansesenter forutsetter at alle elever og foresatte setter seg inn i betingelsene beskrevet under.

Ved påmelding eller oppmøte på kurs godtas disse. 

Påmelding og betaling
 • Du melder deg på til vår eller høstsemester. Alle elever går automatisk over til vårsemester hvis ikke plassen er sagt opp. Vi tar imot nye elever til begge semester. 

 • Oppsigelsesfrister er 10.desember for vårsemestret. Alle elever må melde seg på nytt til høstsemesteret.

 • Påmeldingen er bindende etter 2.oppmøte. Det innebærer at man er pliktig til å betale kursavgiften. 

 • Avmelding må skje til LD administrasjon og ikke til pedagogen. 

 • Ved uteblitt betaling blir saken lagt til oppfølging og purring. 

 • Påløpt gebyrer grunnet sen betaling, skal betales i sin helhet. 

 • Elever med utestående fakturaer vil får plassoppsigelse senest 2 uker før forestilling og vil ikke kunne delta resten av semesteret eller i forestilling. 

Sykdom
 • Dersom eleven er borte 2 uker eller mer p.g.a sykdom må beskjed gis kontoret. 

 • Ved fremleggelse av legeattest vil resterende kurskontingent tilbake betales 

Personvern og foto/video
 • Samtykker du til at vi kan oppbevare og bruke bilder av deg/barnet ditt. Kan vi bruke dette fotomaterialet i annonser, på nettsiden og SoME. 

 • Ser du et bilde du ikke ønsker å ha publisert: gi oss beskjed så fjerner vi det umiddelbart. 

 • Når det fotograferes eller video i timene gir vi beskjed til elever om dette, og de vil ha muligheten til å avstå å bli fotografert.

Avlysning av kurs
 • LD har anledning til å avlyse, flytte, endre eller slå sammen kurs. Vi vil i disse tilfellene hjelpe med å finne gode løsninger sammen med kursdeltakerne. 

 • Det hender vi må avlyse en undervisningstime på grunn av sykdom i de tilfellene vi ikke klarer å finne en vikar. Dette blir ikke kompensert med mindre det overskrider to ganger i løpet av et semester. 

Semesteret 
 • Høstsemesteret og vårsemester består av 14 kursuker hver seg. 

 • Vi følger skoleferier og helligdager (ikke planleggingsdager). 

 

Ansvar 
 • LD tilbyr en forsvarlig undervisning med erfarne pedagoger. 

 • LD har ikke ansvar for elever utenfor dansestudioet. 

 • Vi forutsetter at eleven selv tar hensyn til eventuelle skader eller plager, men gi gjerne beskjed til pedagog i tillegg. Vennligst          oppgi eventuelle allergier, sykdommer eller lignende vi behøver å ha kjennskap til. 

 • Verdisaker oppbevares i garderobene og dansestudioets fellesarealer på eget ansvar. Vi anbefaler at verdisaker tas med inn i          dansestudio. 

 • Tyveri politianmeldes, og man blir utestengt fra dansestudioet i ett år. 

 • Vi aksepterer ikke mobbing eller stygg språk og forbeholder oss retten til å irettesette eleverved behov. 

 • Vi har taushetsplikt på lik linje med andre som jobber med barn. 

bottom of page