top of page

INFORMASJON OM HØST- OG VÅRSEMESTER

Skoleåret er delt opp i to semestre: vårsemester 14 uker og høstsemester 14 uker.

Hvert semester starter vi nye kurs med nye øvelser, musikk og koreografi. Hvert semester bygges opp uke for uke og elevene skal oppleve fremgang i forhold til forståelse av både teknikk, mestring og danseglede. Pedagogene følger vår egen fagplan som revurderes hvert år. Vi har ingen drop-in timer fordi kontinuasjon og riktig oppbygging vil da bli umulig.

På slutten av hvert semester produserer vi elevforestillinger med alle elever og vi gleder oss over at ca. 4500 publikummere ser på våre forestillinger hvert år.

Viktige datoer for året 2023 - 2024

Høstsemester

Oppstart dans: mandag 28.august, uke 35 

Høstferie: uke 41, mandag 9.oktober - søndag 15.oktober

Siste ordinære undervisningsuke: uke 49, mandag 4.desember - torsdag 7.desember

Generalprøvene og forestillingene blir 7.-10. desember 2023 i Maihaugsalen!

Vi sender ut mer informasjon. Hold av datoen!

Vårsemester

Oppstart dans: uke 2 

Vinterferie: uke 9

Påskeferie: uke 13 (Mandag 1.april også fri)

Generalprøver: 27.april 2024

Forestilling: 28.april 2024 (uke 17)

bottom of page