INFORMASJON OM HØST- OG VÅRSEMESTER

Skoleåret er delt opp i to semestre: vårsemester 14 uker og høstsemester 14 uker.

Hvert semester starter vi nye kurs med nye øvelser, musikk og koreografi. Hvert semester bygges opp uke for uke og elevene skal oppleve fremgang i forhold til forståelse av både teknikk, mestring og danseglede. Pedagogene følger vår egen fagplan som revurderes hvert år. Vi har ingen drop-in timer fordi kontinuasjon og riktig oppbygging vil da bli umulig.

På slutten av hvert semester produserer vi elevforestillinger med alle elever og vi gleder oss over at ca. 4500 publikummere ser på våre forestillinger hvert år.


Vår 2021

Påmelding for vårens kurs er åpen og frem til kurset er fulltegnet - bruk påmeldingsskjema. OBS: Alle elever må melder seg inn på nytt til høstsemesteret og går automatisk videre til vårsemesteret hvis ikke plassen er sagt opp innen fristen 15. mai /15. desember.

Vårsemesteret er utsatt!! Vi starter onsdag 20. januar 2021 både på Gjøvik og Lillehammer. Semesteret varer frem til uke 18.

Våravslutninger 2021

Gjøvik: Lørdag 17. april

Lillehammer: Lørdag 24.og søndag 25.april

Samarbeidspartnere
Sosiale medier
  • Instagram
  • Facebook
Ta kontakt

© 2021 by Lillehammer og Gjøvik Dansesenter