INFORMASJON OM HØST- OG VÅRSEMESTER

Skoleåret er delt opp i to semestre: vårsemester 14 uker og høstsemester 14 uker.

Hvert semester starter vi nye kurs med nye øvelser, musikk og koreografi. Hvert semester bygges opp uke for uke og elevene skal oppleve fremgang i forhold til forståelse av både teknikk, mestring og danseglede. Pedagogene følger vår egen fagplan som revurderes hvert år. Vi har ingen drop-in timer fordi kontinuasjon og riktig oppbygging vil da bli umulig.

På slutten av hvert semester produserer vi elevforestillinger med alle elever og vi gleder oss over at ca. 4500 publikummere ser på våre forestillinger hvert år.

 

Høst 2021

9-13.august:  Sommerdans med Renate, Line og Inga

uke 34:  Semester oppstart på Lillehammer

29.august:  Lisbeths Dancewear kommer til Lillehammer og selge sko + danseklær

uke 41:  Høstferie

4+5.desember:  Vinterbarn Danser i Maihaugsalen

 

Vår 2022
10.januar:  Oppstart vårsemester Lillehammer
20.januar:  Nøtteknekkeren i Maihaugsalen
uke 9:  Vinterferie
uke 15 + mandag 18.april:  Påskeferie
30.april + 1.mai:  Våravslutning Lillehammer, Maihaugsalen