top of page

INFORMASJON OM HØST- OG VÅRSEMESTER

Skoleåret er delt opp i to semestre: vårsemester 14 uker og høstsemester 14 uker.

Hvert semester starter vi nye kurs med nye øvelser, musikk og koreografi. Hvert semester bygges opp uke for uke og elevene skal oppleve fremgang i forhold til forståelse av både teknikk, mestring og danseglede. Pedagogene følger vår egen fagplan som revurderes hvert år. Vi har ingen drop-in timer fordi kontinuasjon og riktig oppbygging vil da bli umulig.

På slutten av hvert semester produserer vi elevforestillinger med alle elever og vi gleder oss over at ca. 4500 publikummere ser på våre forestillinger hvert år.

Vår 2023
09.januar:  Oppstart vårsemester Lillehammer
21.januar:  Nøtteknekkeren i Maihaugsalen
uke 9:  Vinterferie
uke 14 + mandag 10.april:  Påskeferie
29.april + 30.april  Våravslutning Lillehammer, Maihaugsalen

bottom of page