• Administrasjon

Pedagoger for Dance Project Høst 2018

Oppdatert: 15. juni 2018

Dance Project kompani består av 6-12 dansere som er tildelt plass etter audition. Alle som er fylt 15 år kan stille til audition. De har gjerne en god bakgrunn i dans basert på klassisk ballett og moderne teknikk. Dance Project kompani er brukt i mange ulike prosjekter, events, festivaler og i våre egne elevforestillinger. De er motiverte og flinke samtidig som de er flotte rollemodeller for våre yngre elever.


Hvert semester er det to pedagoger som jobber med elevene for å levere to unike koreografier. Til høsten skal elevene bli undervist av våre dyktige pedagoger Margarita og Bodil.


Foto av Bodil: Christine Engstad