VÅRAVSLUTNINGER 2021:

• GJØVIK 17. APRIL

• LILLEHAMMER 24. + 25. APRIL

FORESTILLINGER

Forestillingene på høsten og våren er viktige mål for våre elever.

Mange av elevene er også involvert i forestillinger tilknyttet til festivaler og andre arrangementer.

Forestillingene gir elevene nyttig erfaring, motivasjon og ekstra undervisning.

For skolen er forestillingene med på å skape et bedre grunnlag for sunn og god drift og å skape trygge og attraktive arbeidsplasser.

Datoer for Våravslutning forestillinger finner du under ÅRSPLAN og informasjon om program og fordeling blir lagt ut her etter hvert.

OBS! Nøtteknekkeren 23+24.januar 2021 er dessverre avlyst p.g.a koronarestriksjoner.  

6+7 kl moderne-9.JPG

Glimt fra Vinterbarn Danser 2020

Samarbeidspartnere
Sosiale medier
  • Instagram
  • Facebook
Ta kontakt

© 2021 by Lillehammer og Gjøvik Dansesenter