VINTERBARN DANSER
30 ÅRS JUBILEUM
4. OG 5. DESEMBER

FORESTILLINGER

Forestillingene på høsten og våren er viktige mål for våre elever.

Mange av elevene er også involvert i forestillinger tilknyttet til festivaler og andre arrangementer.

Forestillingene gir elevene nyttig erfaring, motivasjon og ekstra undervisning.

For skolen er forestillingene med på å skape et bedre grunnlag for sunn og god drift og å skape trygge og attraktive arbeidsplasser.

VINTERBARN DANSER 30 års jubileet!!!

Datoer for planlagt forestillinger i 2021 er på lørdag 4.desember og søndag 5.desember i Maihaugsalen.

6+7 kl moderne-9.JPG

Glimt fra Vinterbarn Danser 2020